ไปเวบร้านแรก ไปเวบร้านที่สอง ไปเวบร้านที่สาม ไปเวบร้านที่สี่ switch langauge to english  เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล  
 


ผู้ใช้บริการมั่นใจได้ว่า ในการเข้ามาชำระค่าบริการผ่านทางอินเตอร์เน็ตนั้น มีความปลอดภัยของข้อมูลสูง เนื่องจากระบบที่ใช้มีการเข้ารหัสของข้อมูลตามมาตรฐานโดยใช้ Encryption Technology  (ระบบการเข้ารหัสรักษาความปลอดภัย) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีความปลอดภัยสูง เพราะมีการรักษาความปลอดภัย ถึง 3 ระดับ คือ

 

 

  1. SSL (Secure Socket Layer)
  2. Digital Signature
  3. Triple DES 128 bits

ซึ่งถือว่าเป็นเทคโนโลยี ที่มีความปลอดภัยสูงสุดในขณะนี้

 

 

 พร้อมกันนี้ระบบจะมี Digital Sale Slip ออกให้แก่ผู้ที่เข้ามาชำระค่าบริการดังกล่าว เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานในการชำระเงิน

 

 

Digital Sale Slip คือเอกสารหลักฐานการชำระเงินบนอินเตอร์เน็ต ผู้ใช้จะได้รับหลังจากเสร็จสิ้นขบวนการชำระเงินแล้วและถูกตัดเงินจากบัตรเรียบร้อยแล้วโดยเงิน จะถูกโอนเข้าบัญชีของผู้ให้บริการโทรคมนาคมที่ท่านชำระทันที

 

 

Digital Sale Slip จะแสดงขึ้นหลังจากผู้ชำระค่าบริการถูกตัดเงินในบัตร ผู้ชำระค่าบริการสามารถสั่งพิมพ์ Digital Sale Slip ได้ทันที และจะมีสำเนาส่งไปเก็บไว้ที่อีเมล์ที่แจ้งไว้ในครั้งแรก

ส่วนบริการการเงินอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
อาคาร กสท โทรคมนาคมบางรัก 72 ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500