ไปเวบร้านแรก ไปเวบร้านที่สอง ไปเวบร้านที่สาม ไปเวบร้านที่สี่ switch langauge to english  เปลี่ยนเป็นภาษาไทย


         คู่มือการชำระค่าบริการออนไลน์ลูกค้าที่สมัครใช้บริการจะได้รับความสะดวกในการชำระค่าใช้บริการออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ต และสามารถตรวจสอบรายละเอียดรายการใช้งานของบริการต่างๆ, ข้อมูลใบเรียกเก็บค่าบริการย้อนหลัง การแจ้งเตือนค่าใช้บริการผ่านทางอีเมล์ และทาง SMS ตลอดจนรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ อย่างอัตโนมัติจาก บมจ. กสท โทรคมนาคม หรือ CAT อีกด้วย

         ขั้นตอนที่ 1 ลงทะเบียนเพื่อสมัครเป็นสมาชิกได้ที่เว็บไซต์  http://billpayment.cattelecom.com  โดยผู้ใช้กำหนด     Username , Password,  อีเมล์, หมายเลขโทรศัพท์มือถือ, เลขที่สัญญา และเลขที่ใบแจ้งหนี้ โดยเลขที่สัญญา     หรือใบแจ้งหนี้ที่มีอยู่ในระบบเท่านั้น (ตามใบแจ้งหนี้ที่ส่งให้ท่านทางไปรษณีย์)  สำหรับลูกค้าใหม่ที่ไม่เคยได้รับ    ใบแจ้งหนี้จาก CAT  จะไม่สามารถสมัครใช้งานได้  สำหรับลูกค้าที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว ระบบจะส่ง Email และ     SMS แจ้งยอดค่าใช้บริการอัตโนมัติทุกรอบบิล

         ขั้นตอนที่ 2  หลังจากกรอกข้อมูลลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ระบบจะส่งอีเมล์ไปให้ลูกค้าเพื่อยืนยันการสมัคร ให้เปิด    อีเมล์ และคลิกลิงค์เพื่อยืนยันการสมัคร เพื่อให้การสมัครสมาชิกเสร็จสมบูรณ์ และท่านจะได้รับอีเมล์จากระบบ     เพื่อยืนยันว่า Username ของท่านสมัครไว้สามารถใช้บริการได้

         ขั้นตอนที่ 3  เข้าระบบเพื่อทำการชำระค่าบริการที่  http://billpayment.cattelecom.com  โดยเลือกใบแจ้งหนี้     (Invoice) ที่ต้องการชำระ หลังจากนั้นเลือกวิธีการชำระโดยมีช่องทางธนาคารให้ชำระ 2 ช่องทาง ผ่านบัตร    เครดิต (Visa และ MasterCard) และผ่านบัญชีธนาคาร (SCB, KTB, BAY, BBL, UOB) กดยืนยัน จากนั้นระบบจะ    ส่งหน้าจอท่านไปสู่ หน้าจอของธนาคารที่ท่านเลือก เพื่อยืนยันการชำระเงินกับทางธนาคาร* กรณีหักบัญชีธนาคาร ให้ท่านกรอก Username และ Password ที่ใช้กับบริการ Internet Banking ของ    ธนาคารนั้นๆ* กรณีหักผ่านบัตรเครดิต ระบบจะเชื่อมต่อเข้าสู่ Payment Gateway ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา  ซึ่งระบบ    สามารถรับชำระด้วยบัตรเครดิตของทุกธนาคารที่มีสัญลักษณ์ Visa หรือ Master Card ท่านที่ยังไม่ได้ทำการ     Verified by Visa (สำหรับ Visa Card) หรือ MasterCard Secure Code (สำหรับ Master Card)จะยังไม่    สามารถทำรายการ ชำระเงินได้เนื่องจากเป็นนโยบายรักษาความปลอดภัยในการชำระค่าสินค้าและบริการทาง    อินเตอร์เน็ต ท่านจะต้องทำการสมัคร Verified by Visa และ MasterCard Secure Code ก่อน โดยเข้าไปทำ    การ ลงทะเบียนได้ที่หน้าเว็บของธนาคารผู้ออกบัตรของท่าน หรือติดต่อไปยังธนาคารผู้ออกบัตร

         ขั้นตอนที่ 4  รอผลการรับชำระเงินจากธนาคารออนไลน์หากการชำระเงินสำเร็จก็จะได้รับข้อความยืนยันจากหน้าจอของ    ธนาคาร 'การทำรายการสำเร็จ'  จากนั้นหลังจากเสร็จขั้นตอนของทางธนาคารแล้ว ระบบจะนำกลับมาที่เว็บไซต์     http://billpayment.cattelecom.com โดยอัตโนมัติ และมีข้อความแสดงที่หน้าจอว่าท่านได้ชำระเงิน    เรียบร้อยแล้ว   ซึ่งท่านสามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินชั่วคราว    เก็บไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง* หากเกิดข้อผิดพลาดเกิดขึ้น ระหว่างการทำรายการ อย่าทำรายการนั้นซ้ำ เนื่องจากอาจเกิดกรณีจ่ายเงินซ้ำได้     แนะนำให้ทำรายการในวันถัดไป  เนื่องจากบางกรณี  ธนาคารตัดเงินท่านสำเร็จ  แต่ข้อมูลการตัดเงินของท่าน    จากธนาคาร กลับมาไม่ถึงระบบทำให้ระบบไม่แสดงข้อความยืนยันการชำระค่าบริการ  และไม่ส่ง Email, SMS* กรณีที่ชำระเงินไม่สำเร็จให้ตรวจสอบสาเหตุที่หน้าจอของท่านว่าเกิดจากสาเหตุอะไร หากเกิดจากการป้อน    ข้อมูลผิดให้ทำการชำระใหม่ หากเกิดจากสาเหตุอื่นให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ CAT Contact Center ของ 1322

         ขั้นตอนที่ 5  เมื่อ CAT ได้รับการชำระเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วจะส่ง ใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี ทางไปรษณีย์

         หากมีข้อสงสัยหรือปัญหาการชำระค่าบริการออนไลน์ ติดต่อที่ CAT Contact Center 1322 พร้อมแจ้งรายละเอียด หลักฐานการชำระเงินของท่านให้แก่เจ้าหน้าที่

         หมายเหตุ      - รับชำระเฉพาะลูกค้าบริการ โทรศัพท์ระหว่างประเทศ, my,C internet,Cable broadband, และบริการ Callforword
                            - ลูกค้าที่เป็นนิติบุคคลไม่สามารถชำระค่าบริการผ่าน billpayment.cattelecom.com ได้

ส่วนบริการการเงินอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
อาคาร กสท โทรคมนาคมบางรัก 72 ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500